Tüzelőanyag támogatás !

Közlemény!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Békéssámson község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete alapján szociális célú tüzelőanyag támogatás keretén belül barnakőszén tüzelőanyag igényelhető.

A kérelmet a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatalban lehet formanyomtatványon benyújtani:
2017. január 15-ig.
A támogatás a forrás kimerüléséig adható!
Jogosultsági feltételek:
• több fős háztartás esetén: a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft) nem haladja meg
• egyedül élő esetében: a jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft) nem haladja meg
• és a háztartásban legalább egy barnakőszén tüzelőanyaggal való fűtésre alkalmas tüzelőberendezés van.
A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyagra való jogosultság megállapítása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki
• aktív korúak ellátására,
• időskorúak járadékára,
• települési támogatásra, ezen belül különösen a települési lakhatási támogatásra jogosult,
• a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

További információ és formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában kérhető, illetve a formanyomtatvány letölhető innen.
Békéssámson, 2016. november 25.

Békéssámson Község Önkormányzata