Polgármesteri Hivatal

hivatal

Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
Telefon: 68/470-000
Címe: 5946, Békéssámson Hősök tere 10-12
Fax: 68/470-023
E-mail: pmhivatal@bekessamson.hu

Ügyfélfogadási rend :
Hétfő:    8-12       13-16.30
kedd:     8-12       13-16.30
szerda:   8-12       13-16.30
csütörtök : nincs
péntek:  8-12      13-14

dr. Szabó Éva jegyző 68/470-000/107-es mellék

Pénzügyi csoport:

Takács Tibor 68/470-000/110 -es mellék
• költségvetés tervezése, végrehajtása, önkormányzati költségvetési beszámoló
elkészítése, a pénzügyi csoport munkájának koordinálása

Dán Tünde 68/470-000/110 -es mellék,

Fazekasné Setény Mária 68/470-000/110 -es mellék,
• pénzügyi, költségvetési feladatok, könyvelés,
• közreműködés a költségvetés és a beszámoló elkészítésében
• üzletek működésének engedélyezése

Györgyi Jánosné 68/470-001
• helyi adók beszedése, behajtása (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési
adó, gépjárműadó)
• egyéb helyről kimutatott tartozások behajtása

Farkas Ildikó 68/470-000 /111 mellék
• pénztár

Rattai Alíz 68/570-040
• település-üzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátása,
önkormányzati pályázatok ,kommunális ügyek, vízügy, építésügy, közterület használat
• mezőgazdasági, állat- növény-egészségügyi ügyek

Igazgatás

Dunai-Horváth Anett 68/470-000/102 -es mellék
• anyakönyvi igazgatási feladatok,
• hagyaték ügyek,
• népesség-nyilvántartási és állampolgársági ügyek
• lakásfenntartási ügyek,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása,
• önkormányzati segély

 

Farkas Ildikó 68/470-000/101 -as mellék
• foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása
• rendszeres szociális segély megállapítása
• Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyek
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása,
• házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés
• méltányossági közgyógyellátás
• titkársági feladatok

Járási Hivatal ügyfélszolgálata:
Polgármesteri hivatal 8-as számú iroda 68/470-000/105 -as mellék